Vores medlemsbetingelser

Hos DJcom er der plads til alle uanset erfaring. Vores Staff team gør et stort stykke arbejde i at skabe et sundt og velfungerende community for den danske DJ branche. Derfor har vi nogle klare linjer for vores medlemmers færden på siden. Du accepterer vores medlemsbetingelser når du anmoder om et medlemskab hos os.

Tal ordentligt

Hold en pæn og sober tone overfor dine kollegaer, og forhold dig altid konstruktivt i debatter.

Distribution

Del aldrig musik fra 3. part uden tilladelse. Det er brud på ophavsretten!

Kontakt staff

Føler du dig udsat / krænket, så kontakt staff i stedet for at gå til angreb.

Vores generelle medlemsbetingelser

Generelle retningslinjer:

 • Ignorer aldrig en påtale fra et Staff medlem
 • Hold altid en sober tone
 • Hæng ikke dine DJ kollegaer ud på en negativ måde
 • Respekter hinanden (Også nybegynderne) Vi er alle startet et sted
 • Respekter folks ret til privatliv og hold emnerne konkrete
 • Enhver form for SPAM vil resultere i en advarsel
 • Enhver form for reklame uden forudgående aftale med et Staff medlem er strengt forbudt, og kan i værste tilføre medføre udelukkelse fra DJcom
 • Enhver form for diskriminering af race/køn/seksualitet/oprindelse eller politisk orientering vil ikke blive tolereret og vil resulterer i en udelukkelse på ubestemt tid
 • Kun 1 bruger er tilladt. Dobbeltoprettelse vil automatisk blive slettet uden yderliger information
 • Det er 100% Staff’s beslutning at afgøre et medlems videre forløb hos DJcom i tilfælde af brud på reglerne
 • Ønsker du at ændre brugernavn eller anden information, som ikke er tilgængelig for dig selv bedes du kontakte Staff

Forum retningslinjer:

 • Direkte links til ting du juridisk ikke ejer fx. musik er ikke tilladt og kan i værste tilfælde medføre advarsel
 • Forsøg altid at post din forumtråd i den korrekte kategori
 • Distribution af pornografisk materiale, herunder børnepornografisk materiale er strengt forbudt, og vil medføre permanent udelukkelse, uden yderligere mulighed for at komme igen.
 • Bliv altid on topic, og hold forum og debatemnerne konkrete.

Staff:

Ønsker du kontakt med Staff af den ene eller anden årsag, kan vi kontaktes her

Spørgsmål & Svar:

Besøg vores FAQ sektion for at finde svar på vores ofte stillede spørgsmål.